Starter Pack สำหรับมือใหม่

โปรโมชั่นซื้อคอร์สคู่กันของ Pack A (ถูกกว่าซื้อแยก)

**ราคา**

- ไม่ส่งการบ้านจากปกติ 5,000 บาท ลดเหลือ 4,400 บาท
- ส่งการบ้าน 6 เดือน จากปกติ 15,000 บาท ลดเหลือ 12,000 บาท
- ส่งการบ้าน 12 เดือน จากปกติ 17,000 บาท ลดเหลือ 14,000 บาท