รูปแบบส่งการบ้าน 6 เดือน  – มีกลุ่มเฟสสำหรับส่งการบ้าน สามารถปรึกษาอาจารย์ได้ ว่าต้องแก้ไขตรงไหนทีละจุดได้

วาดรูประบายสีสายขนม ส่งการบ้าน 6 เดือน

5,500.00 บาท