Starter Pack สำหรับมือใหม่

โปรโมชั่นซื้อคอร์สคู่กันของ Pack B (ถูกกว่าซื้อแยก)

**ราคา**

- ไม่ส่งการบ้านจากปกติ 8,000 บาท ลดเหลือ 7,400 บาท
- ส่งการบ้าน 6 เดือน จากปกติ 15,000 บาท ลดเหลือ 12,000 บาท
- ส่งการบ้าน 12 เดือน จากปกติ 18,000 บาท ลดเหลือ 15,000 บาท