รูปแบบส่งการบ้าน 1 ปี  – มีกลุ่มเฟสสำหรับส่งการบ้าน สามารถปรึกษาอาจารย์ได้ ว่าต้องแก้ไขตรงไหนทีละจุดได้

วาดสัตว์เลี้ยงให้น่ารัก ส่งการบ้าน 1 ปี

6,500.00 บาท