โบนัสที่ 1 ปรับภาพใน photoshop ให้สวยสะอาด ทั้งแบบสแกนและไม่สแกน Copy