ตอนที่ 3 รายละเอียดลำตัวด้านหน้า (เช่น อกและท้อง) Copy